Olet täällä

MPK ja Vapepa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhteisö jonka tehtävänä on edistää maanpuolustusvalmiutta järjestämällä koulutusta ja toimimalla eri tahojen välisenä yhteistyöjärjestönä. Lisäksi MPK järjestää koulutusta joka auttaa sekä viranomaisia että siviilejä toimimaan poikkeusoloissa ja yhteiskunnan vakavissa häiriötiloissa. Yhdistyksen tehtävät on määritelty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.


Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto ovat MPK:n jäsenjärjestöjä ja niiden jäsenet osallistuvat aktiivisesti MPK:n varautumiskoulutukseen sekä kouluttajina että kurssilaisina. Nurmijärveläisten usein järjestämiä kursseja ovat kursseina järjestettävät ampumakilpailut, lukioiden turvakurssit ja kriisinkohtaamiskurssit. Lisäksi jäseniämme on toisinaan mukana kouluttajina Puolustusvoimien tilaamilla sotilaallisilla kursseilla. Tietoa ajankohtaisista kursseista löytyy MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutuskalenterista.


Sekä Reserviläisliitto että Reserviupseeriliitto ovat myös Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun yhteisöjäseniä ja sitä kautta myös paikallisyhdistykset kuuluvat Vapepan toimijoihin. Lisätietoja toiminnasta on saatavilla Vapepan sivuilta.