Olet täällä

Toiminta 2016 - 2017

Kertausta menneeltä vuodelta ja tietoa vuoden 2017 toiminnasta.

YLEISTÄ TOIMINNASTA

Vuoden alussa Hannu Lakee aloitti ase-historiallisen ja -teknisen luentosarjan reserviläisyhdistysten kerhotilassa torstain lenkkisaunojen yhteydessä. Luennot aloitettiin Lahti-pistoolilla ja ne jatkuivat Parabellum-pistoolien eli variaatioiden kautta huipentuen lopuksi MP-5 -konepistooliin. Esittelyiden ja sotilasperinnenäyttelyn lisäksi Hannu Lakee järjesti mm. tutustumiskäynnin Sakolle, jonne mahdollisesti palataan vielä keväällä.
Syyskokouksessa päätettiin vapaaseen myyntiin tulleiden M05-kuosisten asujen hankkimisesta reserviläisyhdistyksille. Tilaus jätettiin välittömästi kokouksen jälkeen. Yhdistykset hankkivat parisenkymmentä asua talvilakeilla varustettuina. Tilaukseen kuitenkin yhdistettiin mukaan jäsenistön hankintoja joten asuja saapui yhteensä noin 55 kappaletta. Ennen syyskokousta Raimo Suominen esitelmöi Nietjärven ratkaisutaistelusta.
Toiminnallista perinneammuntaa syksyn tapahtumassa.
Lokakuussa Suomen-poika Harri Kask ja Raimond Viik Tarttosta vierailivat kerhotilassa. Mukana olivat myös veteraanit Eino Uusikari ja Mauno Tenhovirta. Marraskuussa Harri Hietanen piti kerhotilassa esitelmän aiheesta "Viipurin viimeiset päivät 1944".
Keväällä palkittiin yhdistysten vuoden reserviläisliikkujana Sami Piispa ja -ampujana Jarmo Wilkman, joista molemmat ovat olleet toiminnassa mukana hyvin monipuolisesti. Puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä luovutettiin Miika Pyyppöselle ja Mika Julkuselle yhdistysten esittämät Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ansiomitalit. Mitali luovutettiin myös Jouko Saartolle syksyllä hopeisena. Itsenäisyyspäivänä luovutettiin Mikko Tomperille Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali.
Reserviläisyhdistys palkittiin piirin toimesta menneen vuoden maaliskuussa sekä PAT-pystillä että Caroluksen maljalla. Palkinnot myönnetään yhdistyksistä edellisvuoden aktiivisimmalle MPK- ja reserviläistoimijalle.
Lisäksi yhdistysten jäsenet saivat vastaanottaa joitakin veteraaniyhdistysten hakemia ansiomerkkejä. Näitä olivat Vapaussodan perinneliiton Siniset ristit, jotka vastaanottivat Kimmo Kirveslahti, Jari Kujala, Eero Orasniemi, Matti ja Juhani Rintala, sekä Arto Rouhiainen. Merkit luovutettiin Keijo Siltasen ja Hannu Suomikallion organisoimassa pienessä tilaisuudessa Talvisodan päättymisen vuosipäivänä. Lisäksi Hannu Suomikalliolle luovutettiin itsenäisyyspäivänä Sotainvalidien veljesliiton kultainen ansiomerkki. Palkitut ovat kunnostautuneet erityisesti yksittäisten veteraanien avustamistehtävissä.

VETERAANI- JA PERINNETOIMINTA

Vakiintuneiden veteraanipyhien ja juhlapäivien, eli Talvisodan päättymisen muistopäivän, kansallisen veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lisäksi reserviläiset olivat läsnä monessa muussa tapahtumassa niin arjessa kuin juhlassa.
Reserviläiset marssivat Kirkonmäelle.
Veteraanimajojen kevättalkoiden lisäksi veteraaneja tavattiin myös tutummassa ympäristössä. Veteraanit oli kutsuttu elokuussa reserviläisten luokse Tapiolan kodalle, jonne myös järjestettiin kyyti halukkaille makkaranpaistoon ja saunomaan. Lisäksi vierailtiin alkuvuodesta Kaunialassa, osallistuttiin syksyllä kaikkien veteraanien kokoontumiseen Veteraanimajalla ja loppuvuodesta puurojuhlaan seurakuntakeskuksessa.
Veteraanikeräykset järjestettiin Kirkonkylällä keväällä ennen Talvisodan päättymisen vuosipäivää ja talvella ennen itsenäisyys-päivää. Kevään keräykseen osallistui noin 20 ja talven keräykseen noin 30 kerääjää. Keräyksissä noudatettiin edellisvuoden itsenäisyyspäivän yhteydessä kokeiltuja keräysaikoja, jotka tuntuivat toimivan aikaisempia paremmin. Keräystulokset olivatkin loistavia osoittaen samalla kansalaisten arvostuksen sotiemme ajan sukupolvelle ja tuen vaalimallemme arvomaailmalle.
9. Aseveli-illan yleisöä.
Aseveli-ilta järjestettiin keväällä yhdeksättä kertaa ja kuluvan vuoden pääsymaksuista toivotaan jälleen saatavan jotakin kasaan veteraaniyhdistyksille. Kiitokset tapahtumasta reserviläisten puolelta kuuluvat etenkin Tuire Grönthalille ja Markku Tuomiselle joiden toimesta tilaisuus on alun perin käynnistynyt, sekä Jouko Saartolle joka on ollut valitsemassa ja juontamassa ohjelmaa.
Reserviläiskuoro esiintyi vuoden mittaan Aseveli-illan lisäksi myös lukuisissa muissa tapahtumissa. Esiintymisiä oli mm naistenpäivänä palvelutalolla, maanpuolustusnaisten kokouksessa Taistelu-koululla ja Keravan reserviläisten joulutulien yhteydessä.
Loppukesästä saatiin vieraita Saksan Delbrückista. Paikallinen Schützenbruder-järjestö tutustui Nurmijärveen sekä toimitti huomionosoituksensa Gustav Zaphin muistomerkille. Saksalaisten paikallis-puolustusjoukkojen perinteiden vaalijat vierailivat lisäksi Tapiolan kodalla, ja yhdistysten kerhotilassa sekä tutustuivat Sisu A-45 maastokuorma-autoon eli Proto-Sisuun. Tutustumiskohteiden jälkeen reserviläiset marssivat vieraiden kanssa juhlistamaan Schützenbruder-järjestöön kuuluvan Nurmijärven reserviläisen, Risto Tenhusen, syntymäpäiviä.
Suomalaisten ja saksalaisten huomionosoitus Gustav Zapfin muistomerkillä.
Perinteisiin jouluvartioihin osallistui Kirkonkylällä ennätysmäärä reserviläisiä ja sankarihautausmaa oli miehitettynä jouluaattona aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Ennen vartioita reserviläiset myös sytyttivät kynttilät haudoille. Kirkonkylän vartiojärjestelyistä vastasi Kimmo Kirveslahti ja Rajamäestä Heikki Kalliokoski ja Seppo Tikkaoja.
Paikallisten veteraanien avustamisen lisäksi osallistuttiin humanitaariseen apuun itä- ja etelä-naapureihimme jonne avustustavaroiden kuljetukset koordinoivat Pekka Kiehelä ja Hannu Suomikallio.
Heinäkuussa jouduimme raskain sydämin osallistumaan rakastetun sotiemme veteraanin Keijo Siltasen hautajaisiin. Keijo tuli monelle nurmijärveläiselle tunnetuksi paitsi liikunnanopettajana, myös suurena isänmaan- ja kotipaikkakunnan ystävänä. Keijo Siltanen toimitti Nurmijärven Veteraanimatrikkelin ja kantoi suurta huolta veteraanien ja sankareina kaatuneiden veljien asianmukaisesta huomioimisesta. Hän myös henkilöityi yhdistyksen "Nurmijärveläiset isänmaan asialla" keulahahmoksi. Nurmijärven reserviläiset ovat saaneet tuloa Veteraani-matrikkelin kirjastossa myydyistä kappaleista, jotka Keijo lahjoitti yhdistyksille.
Tustustuminen Sisu A-45 maastokuorma-autoon.
Toinen reserviläisten kanssa jatkuvassa yhteistyössä toiminut suuri nurmijärveläinen, veteraani Eino Uusikari, poistui keskuudestamme joulukuussa 2016. Eikka tuli tunnetuksi paitsi toiminnastaan veteraaniyhdistyksessä, myös osallistumisistaan reserviläisten sotahistoriallisille vierailuille jotka mahdollisti hänen huomattavan hyvänä pysynyt kuntonsa. Eikka vieraili toisinaan myös yhdistysten kerhotilassa tai vierailun jäädessä väliin lähetti reserviläisille aina terveisensä.

AMPUMATOIMINTA

Ampumatoiminta jatkui ilahduttavasti entistä vireämpänä. Rajakaaressa järjestettiin ohjattuja vuoroja läpi talvikauden sekä keväällä että syksyllä. Vuoroja on tarkoitus jatkaa edelleen, samoin kun Rajakaaressa talvisin järjestettäviä kilpailuja.
Kevään ammunnat alkoivat maaliskuussa yhteistyössä Järvenpään reserviläisten kanssa järjestetyllä toiminnallisella ammuntapäivällä. Tilaisuudessa tutustuttiin SRA-ammunnassa käytettävään kalustoon, ammuttiin toiminnalliset ammunnat pistoolilla ja kiväärillä, sekä kerrattiin ensiaputaitoja. Tapahtuman muonituksen järjesti Keijo Mäkelä. Vastaava toiminnallinen ammuntapäivä on tarkoitus järjestää myös kuluvan vuoden keväällä.
Toiminnallisen ampumapäivän pistoolirastilla.
Huhtikuun alussa osallistuttiin yhdeksänteen Kovelo-ammuntaan karkkilalaisia vastaan. Kokonaiskilpailu voitettiin niukasti viidellä pisteellä ja kiertopalkinto palasi jälleen mukana Nurmijärvelle.
Huhtikuussa kokoonnuttiin myös Jokelan radalle pistooliammuntojen merkeissä. Samassa tilaisuudessa ammuttiin PA 3 -palvelusammunta ja perinnepistoolikilpailu. Tilaisuudessa hyödynnettiin myös yhdistysten Parabellum-pistooleja jotka osoittautuivat hyvinkin toimiviksi aseiksi. Samana päivänä osa ampujista jatkoi matkaansa Erkylän ampumaradalle Hyvinkään Reserviläisten järjestämään värikuulasotaan. Nurmijärvi otti tällä kertaa voiton kuntien kohtaamisessa mutta jatkoa varmastikin seuraa.
Kaidanpään kausi aloitettiin hieman tavanomaista myöhemmin kolmi-asentokilpailuna reserviläiskiväärein toukokuussa. Syynä tähän oli Vänttis-kilpailun sovittaminen huhtikuulle, jonka oletettiin sopivan paremmin JEK:n radan omistavan tahon toiminnoille.
Tuloksia luetaan pienoispistoolipika-ammunnassa.
SRA-ampujiamme osallistui oman kilpailun lisäksi piirien kilpailuihin ja SM-kilpailuun. Piirin kisoja ja Hyvinkään Hämärähomma -pimeäammuntaa tuettiin osallistumalla niihin toimitsijatehtävissä. Elokuussa pääsimme jälleen kisaamaan Hyvinkäätä vastaan myös SRA-seurakisassa, jonka Nurmijärvi voitti Hyvinkään alun dominoinnin jälkeen nyt toisen kerran peräkkäin.
Kesäkuussa ammuttiin Kaidanpäässä harjoituskilpailu mahdollistaen Viroon kisaamaan lähtevän joukkueen harjoituksen niin maalitaulujen kuin asentojenkin suhteen. Etelänaapurin säännöt perustuvat sotilasliiton aseistuksen ominaisuuksiin ja maalina käytetään hahmotaulua. Itse Virossa ammuttu kilpailu meni jälleen nappiin Nurmijärven reserviläisten Mäntsälän haaraosaston kunnostauduttua.
Ympäristösäännöt sulkivat Kaidanpään luodikkopuolen kesäkuukausiksi, mutta jo huolellisesti vallitetulle ja laukauksiltaan vaimeammalle haulikkopuolelle kieltoa ei onneksi sovellettu. Aivan heinäkuun alussa ammuttiinkin jälleen savikiekkokisa. Compak Sportingina ammutun poikkeuksellisen haastavan kisan voitti Timo Åkerlund. Vastaava kilpailu on tarkoitus järjestää myös kuluvana vuotena mutta mahdollisesti hieman helpommalla radalla.
Tulevana kesänä on edelleen huomioitava että Kaidanpään luodikkoradan käyttörajoitukset ovat voimassa vähintään radan muutostöiden ajan, mutta saattavat kestää myös huomattavasti pidempään. Lisäksi on huomioitava että Kaidanpään lauantaivuorot eivät ole enää käytettävissämme kolmivuotisen Metsästysammunnan SM-kisojen talkootöihin perustuneen sopimuskauden umpeuduttua vuoden vaihteessa.
Heinäkuussa ammuttiin myös yhdistysten kesän SRA-kilpailussa totutusti neljä rastia JEK:n radalla. Aseina käytettiin tällä kertaa vain kivääriä ja pistoolia radan ympäristöluvan rajoitteiden vuoksi. Kaikilla rasteilla oli jälleen reaktiivisia maaleja. Kilpailun voitti Tommi Elg. Nurmijärveläisten lisäksi kisassa oli mukana ampujia Järvenpäästä ja Mäntsälästä. Hyvinkään jo perinteisesti elokuun alussa tarjoamassa seurakisassa kilvoiteltiin kuntien välillä kiväärillä ja pistoolilla.
Toimintaa kesän SRA-kisassa.
Elokuun perinnekiväärikilpailussa ammuttiin edellisvuosien tapaan kolmesta asennosta. Samoin kuin puoliautomaattikiväärikilpailuissa, perinneaseiden kanssa on pyritty monipuolisuudella mittaamaan ampujan taitoja yksipuolisen makuuammunnan sijasta.
Syyskuussa ammuttiin karkkilalaisten kanssa JEK:n alaradalla perinneammuntarasti puoli-automaattisella SVT-40 ja Suomi-konepistoolikalustolla sekä mustaruutiammunnat pistooliradalla.
Lokakuussa oli perinteisen Tuokko Kisan vuoro. Järjestykseltään Upinniemessä järjestetty tapahtuma oli kuudestoista. Kilpailun voitti Toni Tiilikainen tuloksella 97. Paras nurmijärveläinen oli Lauri Ellilä tuloksella 94.
Marraskuussa kisavuoden päätti Klaukkalan järjestämä pienoispistoolipika-ammunta. Klaukkalalaiset järjestivät vuoden aikana myös pitkäkestoisen pika-ammuntakilpailun, johon radan käyttäjät ovat voineet osallistua normaalien ratavuorojen aikana. Kilpailukausi 2017 tulee jälleen alkamaan pienoispistooliammunnoilla Rajakaaressa.

LIIKUNTATOIMINTA

Lenkkisauna ja lentopalloilu jatkuivat entiseen tapaan. Lenkkisaunalla myös saatiin sovittua miehitys moniin tapahtumaan, joihin osallistuminen tuskin muuten olisi ollut mahdollista. Kerhotilassa järjestettävän lenkkisaunan merkitys Nurmijärven poikkeuksellisen aktiivisen reserviläistoiminnan kohdalla onkin kiistaton.
Toukokuun alussa reserviläiset osallistuivat Valkjärvisoutuun Lähtelän rannasta palauttaen kiertopalkinnon jälleen vakiintuneeseen osoitteeseensa. Mommilanjärven souteluihin osallistuttiin taasen yhden välivuoden jälkeen heinäkuun kolmantena lauantaina. Vauhtia haettiin jälleen ennen soutelua sääksin Kotorannasta. Ensimmäistä kertaa joukkueessa souteli myös naisia - Sirkka Orre toimi perämiehenä ja Minna Rehn soutajana. Tulos oli jälleen hyvä ja maaliin saavuttiin heti kovimpien urheiluseurojen vanavedessä järjestysnumerolla yhdeksän.
Nurmijärven joukkueen kokosi sekä Valkjärvelle että Mommilaan Seppo Pylkkö. Jäämme kaipaamaan monet monituiset kerrat perämiehenä toiminutta, syksyllä menehtynyttä ystäväämme Martti Lukkaa. Kaikki Masan tunteneet tulevat muistamaan lämmöllä tuota hienoa persoonaa ja monet muutkin saattavat olla kuulleet hänestä tarinan tai kaksi.
Suunnitelma punoutuu Mommilanjärven souteluissa.
Lentopalloilijat edustivat reserviläisiä vuoden 2017 alussa ensimmäistä kertaa Keimola Lentiksessä eli Keimolan Kaiun järjestämässä loppiaisturnauksessa. Vaikkei merkittävämpää menestystä saavutettukaan, olivat yhdeksän turnaukseen osallistunutta pelaajaa varsin tyytyväisiä tapahtumaan. Reserviläisten joukkue on todennäköisesti mukana jälleen ensi vuoden loppiasturnauksessa.
Lenkkisauna lämpenee mahdollisia pyhäpäiviä lukuun ottamatta joka tiistai ja torstai. Ennen saunaa voi osallistua noin klo 17 alkavalle kuntolenkille tai tehdä omavalintaisen kuntosuoritteen. Samoin kuin lenkkisaunaan, tiistain lentopallovuoroihin talvikaudella Yhteiskoulun salissa tai kesäkaudella ulkona voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Lentopallovuorot alkavat kuntolenkin tapaan klo 17.
Pesäpallopelit pyritään ottamaan tulevana kesänä takaisin ohjelmistoon, mikäli vain löydetään sopivat ajankohdat otteluille. Mahdollisista pelikerroista tiedotetaan erikseen mm yhdistysten verkkosivuilla.

RETKET JA VIERAILUT

Pekka Kiehelän johtama perinteeksi muodostunut sotahistoriallinen matka suuntautui menneenä kesänä Viroon. Matkalla edettiin Tallinnan kautta Tarttoon
ja sieltä edelleen Latvian Riikaan tutustuen nähtävyyksiin matkan varrella. Matkalla tutustuttiin myös Suomen-poikiin eikä jääty paitsi vauhdista tai vaaratilanteista johtuen bussissa esiintyneistä vioista.
Alkukesän yhteismatkalaiset Virossa.
Tulevan kesän sotahistoriallinen matka tulee suuntautumaan poikkeuksellisesti länsinaapuriimme Ruotsiin. Matkan ajankohta on 25.-28.5. ja sillä tullaan tutustumaan mm ruotsinsuomalaisiin veteraaneihin ja sotalapsien kohtaloon. Vuonna 2018 on tarkoitus vierailla St. Johannes Schützenbruderschaftin luona Saksan Delbrückissa.

MPK-TOIMINTA

Nurmijärveläisittäin vuoden päätapahtuma oli jälleen XVI Heikki Tuokon -muistokilpailu, joka veti mukavasti osallistujia Upinniemeen. Huhtikuussa osallistuttiin paikallispoliisin kutsumana varhaisnuorison turvallisuuspäivään Krannilan liikuntapuistossa. Toimintapäivässä esittäytyivät useat arkea turvaavat vapaaehtois- ja viranomaistahot.
Kuluvana vuonna tulisivat aikataulullisesti toteutettavaksi jälleen Nurmijärven lukioiden kansalaisen turvakurssit. Järjestämismahdollisuuksia selvitetään, mutta monet asiat ovat auki MPK:n Tuusulan toimipisteen lakkauttamisen vuoksi.

VARAINHANKINTA

Toiminnan tärkeimpiä rahoittaja olivat jälleen toimintakalenteri-ilmoittajat. Ilmoitushankinta onnistui erinomaisesti, joka mahdollistaa jälleen muun toiminnan ohella mm. ampumatapahtumien maksuttomuuden lukuun ottamatta ampumatarvikkeita. Lisätienestejä toivat pysäköinninohjaustyöt mm. Kirkolla Kauneimpien joululaulujen yhteydessä sekä Wanhojen masiinojen kesätapahtumassa. Toivomme jäsenistömme suosivan toimintaamme rahoittavia yrittäjiä ja toimittavan viestiä eteenpäin kiitollisuudestamme heitä kohtaan.

RESERVILÄISNAISET

Naisjaosto on toiminut aktiivisesti läpi vuoden kokoontuen kerhotilassa aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Omien tapahtumien lisäksi naisjaosto on ansiokkaasti tukenut toimintaa niin nurmijärveläisten yhteisissä tapahtumissa kuten Aseveli-illassa tai MPK-tapahtumissa kuten Heikki Tuokon -muistokilpailussa. Toiminnasta voi tiedustella tai siihen voi hakeutua mukaan ottamalla yhteyttä Minna Rehniin (minna.rehn(at)elisanet.fi tai p. 040 087 7318).

Sivun alkuun